Valitse sivu

AGB

Ehdoista asiakkaan tiedot
Sisällysluettelo
Laajuus
johtopäätös
vetäytyminen
Hinnat ja maksuehdot
Toimitus- ja toimitusehdot
Omistuksenpidätyksellä
Vastuu virheistä (takuu)
Toimintakuponkien lunastus
Sovellettava laki
toimivalta
Käytännesäännöt
Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

1) Laajuus
1.1 Näitä RelaxoPet GmbH: n (jäljempänä "myyjä") yleisiä ehtoja (jäljempänä "GTC") sovelletaan kaikkiin sopimuksiin tavaroiden toimittamisesta, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "asiakas") myyjän kanssa myyjän suhteen Täytä verkkokaupassa näkyvät tavarat. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen on ristiriidassa, ellei toisin ole sovittu.

Näissä käyttöehdoissa tarkoitettu 1.2-kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeudellisen tapahtuman sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole pääasiassa niiden kaupallisia eikä heidän itsenäisen ammatillisen toiminnansa voida katsoa olevan. Näissä ehdoissa tarkoitettu yrittäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeudellinen kumppanuus, joka toimii oikeudellisen tapahtuman toteuttamisessa harjoittamalla kaupallista tai itsenäistä ammatillista toimintaa.

2) Päätelmä
2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole myyjän sitovia tarjouksia, vaan ne tarjoavat asiakkaalle sitovan tarjouksen.

2.2 Asiakas voi jättää tarjouksen myyjän verkkokauppaan integroidun online-tilauslomakkeen kautta. Tällöin, kun asiakas on asettanut valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käynyt läpi sähköisen tilausprosessin, klikkaamalla tilauksen suorittamispainiketta, asiakas esittää oikeudellisesti sitovan ostotarjouksen ostoskorissa olevista tavaroista. Lisäksi asiakas voi myös toimittaa tarjouksen myyjälle puhelimitse, faksilla, sähköpostitse, postitse tai sähköpostitse.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,

välittämällä asiakkaan kirjallisen tilausvahvistuksen tai tilausvahvistus kirjallisesti (faksilla tai sähköpostitse), ja laajuus tilausvahvistuksen asiakkaalle on merkitystä, tai
antamalla asiakkaalle tilatut tuotteet, joissa miten laaja pääsy tavaroiden asiakkaalle on merkitystä, tai
by synnytyksen jälkeen hänen jotta hän käskee asiakas maksaa.
Jos useita edellä mainittuja vaihtoehtoja on saatavilla, sopimus tehdään silloin, kun yksi edellä mainituista vaihtoehdoista tapahtuu ensin. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa sen päivän jälkeen, kun asiakas on tehnyt tarjouksen, ja päättyy tarjouksen lähettämistä seuraavan viidennen päivän päättyessä. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitussa määräajassa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämisen seurauksena siitä, että asiakas ei enää sido hänen aikomuksensa.

2.4 Jos maksutapa "PayPal Express" valitaan, maksun käsittelee maksupalveluntarjoaja PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal"), jollei PayPalin käyttöehdot, jotka ovat saatavana osoitteesta https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full tai - jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - ehtojen mukaan maksettaessa ilman PayPal-tiliä , saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jos asiakas valitsee maksutapana "PayPal Express" online-tilausprosessin aikana, hän lähettää myös maksumääräyksen PayPalille napsauttamalla tilausprosessin päättävää painiketta. Tällöin myyjä ilmoittaa jo hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen sillä hetkellä, kun asiakas käynnistää maksuprosessin napsauttamalla tilausprosessin loppuun saattavaa painiketta.

2.5 Jos maksutapa "Amazon Payments" valitaan, maksun käsittelee maksupalveluntarjoaja Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (jäljempänä: "Amazon"), edellyttäen, että Amazon Payments Europe -käyttäjäsopimus on saatavana osoitteesta https: / /payments.amazon.de/help/201751590. Jos asiakas valitsee maksutapana "Amazon Payments" online-tilausprosessin aikana, hän lähettää myös maksumääräyksen Amazonille napsauttamalla tilausprosessin loppuun saattavaa painiketta. Tällöin myyjä ilmoittaa jo hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen sillä hetkellä, kun asiakas käynnistää maksuprosessin napsauttamalla tilausprosessin loppuun saattavaa painiketta.

2.6 Kun myyjä toimittaa tarjouksen myyjän online-tilauslomakkeen kautta, myyjä tallentaa sopimuksen tekstin ja lähettää sen asiakkaalle kirjallisesti (esim. Sähköpostitse, faksilla tai kirjeellä) tilauksensa lähettämisen jälkeen yhdessä tämän GTC: n kanssa. Lisäksi sopimuksen teksti arkistoidaan myyjän verkkosivustolle ja asiakas voi kutsua sen salasanalla suojatun asiakastilin kautta vastaaviin kirjautumistietoihin edellyttäen, että asiakas on luonut asiakkaan tilin myyjän verkkokaupassa ennen tilauksensa lähettämistä.

2.7 Ennen tilauksen asettamista myyjän online-tilauslomakkeelle asiakas voi tunnistaa mahdolliset kirjoittamisvirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokkaat tekniset keinot syöttövirheiden paremmin tunnistamiseksi voivat siten olla selaimen laajennustoiminto, jonka avulla näytön näyttö suurenee. Osana sähköistä tilausprosessia asiakas voi korjata syötteensä tavallisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla, kunnes hän napsauttaa painiketta, joka lopettaa tilauksen.

2.8 Sopimus voidaan tehdä vain saksan kielellä.

2.9 Tilauksen käsittely ja yhteydenpito tapahtuu yleensä sähköpostin ja automaattisen tilausten käsittelyn kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen määrittämänsä sähköpostiosoite on oikein, jotta myyjän lähettämät sähköpostiviestit voidaan vastaanottaa tällä osoitteella. Erityisesti SPAM-suodattimia käytettäessä asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai kolmannen osapuolen lähettämät tilaukset, jotka on tilattu tilauksesta, voidaan toimittaa.

3) peruuttaminen
3.1-kuluttajilla on periaatteessa oikeus peruuttaa.

3.2 Lisätietoja peruuttamisoikeudesta aiheutuu myyjän peruuttamisperiaatteista.

4) Hinnat ja maksaminen
4.1 Ellei myyjän tuotekuvauksessa toisin mainita, hinnat ovat kokonaishintoja, joihin sisältyy lakisääteinen arvonlisävero. Lisätoimitus- ja toimitusmaksut määritetään tarvittaessa erikseen tuotekuvauksessa.

4.2 Maksuvaihtoehto (t) toimitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa.

4.3 Jos ennakkomaksu sovitaan pankkisiirrolla, maksu suoritetaan heti sopimuksen tekemisen jälkeen, ellei osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

4.4 Kun maksat PayPalin tarjoamalla maksutavalla, maksun käsittelee maksupalveluntarjoaja PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä: PayPal), jollei PayPalin käyttöehdot, jotka ovat saatavana osoitteesta https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full tai - jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - ehtojen mukaan maksettaessa ilman PayPal-tiliä , saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.5 Jos valitset maksutavan "PayPal-lasku", myyjä siirtää maksupyynnön PayPalille. Ennen myyjän toimeksiannon hyväksymistä PayPal suorittaa luottotarkastuksen toimitetuilla asiakastiedoilla. Myyjä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä asiakkaalta maksutavasta "PayPal Rechnung", jos tulos on negatiivinen. Jos PayPal hyväksyy maksutavan "PayPal-lasku", asiakkaan on maksettava laskun määrä 30-päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta PayPaliin edellyttäen, että PayPal ei määritä muita maksuehtoja. Tässä tapauksessa hän voi maksaa vain PayPalille velkaantumisvaikutuksen. Myyjä on kuitenkin edelleen vastuussa yleisistä asiakkaiden tiedusteluista myös silloin, kun on määrätty vaatimuksia. Esimerkiksi tavaroihin, toimitusaikaan, kuljetukseen, palautuksiin, valituksiin, peruuttamisilmoituksiin ja lähetyksiin tai hyvityksiin. Lisäksi yleiset käyttöehdot, jotka koskevat PayPalin ostolaskun käyttöä, ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

5) Shipping olosuhteissa
5.1 Tavaroiden toimitus tapahtuu postitse asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Kaupan käsittelyssä ratkaiseva on myyjän tilauskäsittelyssä määritelty toimitusosoite.

5.2 Huolintaliikkeen toimittamat tavarat toimitetaan "vapaalla reunalla", ts. Julkista reunaa vasten, joka on lähimpänä toimitusosoitetta, ellei myyjän verkkokaupan toimitustiedoissa toisin mainita ja ellei toisin ole sovittu.

5.3 Lähettää kuljetusyrityksen myyjälle palautetut tavarat, koska toimitukset asiakkaalle eivät olleet mahdollisia, asiakas kantaa epäonnistuneen kuljetuksen kustannukset. Tätä ei sovelleta, jos asiakas ei ole vastuussa toimituksen mahdottomuudesta johtuvasta tilanteesta tai jos hänellä ei ollut tilapäisesti mahdollisuutta vastaanottaa tarjottua palvelua, ellei myyjä ole ilmoittanut hänelle palvelua kohtuullisessa ajassa etukäteen oli. Lisäksi tämä ei koske lähetyksen kustannuksia, jos asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan tehokkaasti. Palautuskustannuksia sovelletaan, jos asiakas käyttää tehokkaasti peruuttamisoikeutta myyjän peruuttamisperiaatteisiin.

5.4 Tavaroiden nostamisen yhteydessä myyjä ilmoittaa asiakkaalle sähköpostitse, että hänen tilaamansa tavarat ovat valmiita noutoon. Saatuaan tämän sähköpostiviestin asiakas voi poimia tavarat kuultuaan myyjää myyjän kotipaikassa. Tällöin lähetyskuluja ei veloiteta.

6) Omistuksenpidätys
Jos myyjä etukäteen, hän varaa omistusoikeus toimitettuun tavaraan, kunnes täysi maksu kauppahinnasta velkaa.

7) Vastuu virheistä (takuu)
7.1 Jos ostettu erä on viallinen, sovelletaan lakisääteistä vastuuta virheistä.

7.2 Tästä huolimatta käytettyjen tavaroiden vikailmoitusten vanhentumisaika on yksi vuosi tavaran toimittamisesta asiakkaalle. Vanhentumisajan lyhentämistä vuoteen ei kuitenkaan sovelleta

asioista, joita on käytetty rakenteeseen tavanomaisen käytönsa mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet sen puutteellisuutta,
asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksista ja korvausvaatimuksista
siinä tapauksessa, että myyjä on piilottanut vian.
7.3 Asiakasta pyydetään valittamaan toimitettujen tavaroiden luovuttajalle ilmeisen kuljetusvaurion ja ilmoittamaan siitä myyjälle. Jos asiakas ei noudata tätä, sillä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimusvelvoitteisiinsa.

8) myynninedistämiskuponkien lunastus
8.1 Kupongit, jotka myyjä antaa maksutta osana tiettyä voimassaoloaikaa tarjoavia kampanjoita ja joita asiakas ei voi ostaa (jäljempänä tarjouskupongit), voidaan lunastaa vain myyjän verkkokaupassa ja vain määrätyn ajan kuluessa.

8.2 Yksittäiset tuotteet voidaan jättää kuponkihinnoittelun ulkopuolelle edellyttäen, että vastaava rajoitus johtuu myynninedistämiskupongin sisällöstä.

8.3-myynninedistämiskuponkeja voidaan lunastaa vain ennen tilauksen suorittamista. Myöhemmät kuittaukset eivät ole mahdollisia.

8.4 Vain yksi toimintakuponki voidaan lunastaa tilausta kohden.

8.5 Tavaroiden arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin myynninedistämiskupongin määrä. Myyjä ei palauta jäljellä olevaa saldoa.

8.6 Jos toimintakupongin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, eräs myyjän tarjoama jäljellä oleva maksutapa voidaan valita eron ratkaisemiseksi.

8.7 Toimintakuponki ei ole maksettu käteisenä eikä korkona.

8.8 Toimintakuponkia ei palauteta, jos asiakas palauttaa kokonaan tai osittain maksetut tavarat toimilupakirjassa osana lakisääteistä peruuttamisoikeuttaan.

8.9 Toimintakuponki on siirrettävissä. Myyjä voi tehdä vapauttavan vaikutuksen omistajalle, joka lunastaa myyjän verkkokaupassa toimilupakirjan. Tätä ei sovelleta, jos myyjällä on tietoa tai raskaasti laiminlyöty tietämättömyydestä, ostokyvyttömyydestä tai asianomaisen omistajan oikeuksien puuttumisesta.

9) Sovellettava laki
Kaikkien osapuolten välisten oikeudellisten suhteiden osalta sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia, lukuun ottamatta irtaintaisten tavaroiden kansainvälistä ostamista koskevia lakeja. Kuluttajien kannalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siinä määrin, että myönnettyä suojaa ei peruuteta sen valtion lakien pakollisilla säännöksillä, jossa kuluttajalla on vakituinen asuinpaikka.

10) Toimivalta
Jos asiakas toimii kauppiaana, julkisoikeudellisena oikeushenkilönä tai julkisoikeudellisena erityisrahastona, jonka kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueella, yksinoikeus toimivaltaa kaikkiin tämän sopimuksen aiheuttamiin riita-asioihin on myyjän toimipaikka. Jos asiakas sijaitsee Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella, myyjän toimipaikka on yksinomainen tuomioistuinpaikka kaikissa riita-asioissa, jotka johtuvat tästä sopimuksesta, jos sopimuksesta tai sopimuksesta johtuvat vaateet johtuvat asiakkaan ammatillisesta tai kaupallisesta toiminnasta. Edellä mainituissa tapauksissa myyjällä on kuitenkin oikeus soittaa tuomioistuimeen asiakkaan toimipaikassa.

11) Käytännesäännöt
Myyjä on noudattanut eCommerce-aloitteen "Oikeus kaupankäyntiin" ehtoja, jotka ovat nähtävissä Internetissä osoitteessa http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
Myyjä on toimittanut Google-asiakasarvostelujen käytännöt, jotka ovat saatavilla Internetissä osoitteessa https://support.google.com/merchants/topic/7105962.
12) Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu
12.1 EU: n komissio tarjoaa foorumin online-riitojenratkaisuun Internetissä seuraavalla linkillä: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä kuluttajien verkko-osto- tai palvelusopimuksista johtuvien riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella.

12.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halua osallistua riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajariitojen välityksellä.
[Gzd_complaints]

Sivustomme käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja evästeistä ja niiden ristiriitaisuuksista on yksityisyyden suojan periaatteissamme Lisätietoja

Käytämme evästeitä sisällön ja mainosten muokkaamiseen, sosiaalisten medioiden ominaisuuksien analysointiin ja liikenteen analysoimiseen sivustollamme. Jaamme myös tietoja verkkosivustosi käytöstä sosiaalisen median, mainonnan ja analyysikumppaneidemme kanssa. Yhteistyökumppanimme voivat yhdistää nämä tiedot muihin tietoihin, jotka olet toimittanut niille tai jotka olet kerännyt osana Palvelujen käyttöä. Hyväksyt evästeet, jos käytät edelleen verkkosivustoamme.

sulkeminen